23 marca 2018r. w Gdańsku


Statystyka medyczna i prowadzenie archiwum w podmiocie leczniczym
po nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
z dnia 23 marca 2017 r.


W trakcie szkolenia omówione zostaną:

 • skutki zmiany ustawy o świadczeniach w zakresie weryfikacji uprawnień do leczenia oraz zasad dokumentowania tych uprawnień przez świadczeniobiorców (system EWUŚ),
 • zmiany w ustawie o systemie informacji medycznej dotyczące udostępniania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
 • przewidywane skutki wejścia w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej dla archiwów podmiotów leczniczych.
 • Program szkolenia uwzględnia nowelizację z dnia 23 marca 2017 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 836), która na nowo uregulowała zagadnienia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia.

_________________________________________________________________________________________________


PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie polecamy dla osób zajmujących się przygotowywaniem sprawozdań statystycznych i prowadzeniem archiwów w podmiotach leczniczych.

_________________________________________________________________________________________________

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (zakres ustawy, pojęcia, obowiązki).
   
 2. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów leczniczych.
   
 3. Wypełnianie formularzy statystycznych - omówienie najczęściej popełnianych błędów (praktyczne wskazówki).
   
 4. Zbieranie informacji do sprawozdań - organizacja (praktyczne wskazówki).
   
 5. Obowiązek przechowywania dokumentacji w podmiocie leczniczym.
   
 6. Przechowywanie dokumentacji medycznej - warunki wynikające z przepisów prawa.
   
 7. Przechowywanie dokumentacji medycznej stanowiącej dokumentację ewidencjonowaną w świetle przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
   
 8. Przechowywanie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej.
   
 9. Okresy przechowywania a ochrona danych osobowych.
   
 10. Organizacja przechowywania dokumentacji medycznej w praktyce.
   
 11. Zasady skanowania dokumentacji papierowej do systemu informatycznego.
   
 12. Udostępnianie dokumentacji medycznej:

  a) podstawy prawne,
  b) sposoby udostępniania,
  c) udostępnianie dokumentacji drogą elektroniczną,
  d) opłaty (w tym opodatkowanie),
  e) udostępnianie dokumentacji medycznej towarzystwom ubezpieczeniowym,
  f) udostępnianie dokumentacji drogą elektroniczną,
  g) projektowane zmiany w przepisach o udostępnianiu dokumentacji medycznej,
  h) udostępnianie dokumentacji w przypadkach „wątpliwych” - praktyczne wskazówki.
  i) eksport danych do innego systemu informatycznego.
   
 13. Outsourcing w archiwach podmiotów leczniczych.
   
 14. Odpowiedzialność za naruszenie obowiązków w zakresie składania sprawozdań i archiwizacji dokumentów.
   
 15. Podsumowanie - dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________

 

PROWADZĄCY SZKOLENIE


1. Kierownik działu statystyki medycznej wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ.


2. Pracownik działu organizacji wojewódzkiego zespołu zakładów opieki zdrowotnej. Posiada wieloletnią praktykę w prowadzeniu pełnej statystyki medycznej, archiwum i współpracy z NFZ. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się  23 marca 2018r. w Gdańsku:
AMBER Hotel *** Gdańsk
ul. Powstańców Warszawskich 45
80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 490,00 zł netto + 23% VAT.
 • 540,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


Podmioty, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników otrzymają 10% rabatu.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 15:30.


Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE - pobierz

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE

   23 marca 2018r. w Gdańsku


Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Wrzesień 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
11
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
30