19 stycznia 2018r. - Poznań

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA MASZYNY w 2018 r.
Wymagania dyrektywy maszynowej i narzędziowej
w świetle najnowszych przepisów

GRUPA ZAMKNIETA - NOWY TERMIN 07 lutego 2018r.


Celem szkolenia jest:

 • dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z aktualnymi wymaganiami odbiorów maszyn i urządzeń zgodnie z nową ustawą o ocenie zgodności w nawiązaniu DM 2006/42/WE, oraz DN 2009/109/WE,
 • dokonanie analizy umów i protokołów odbioru na przykładach z doświadczenia specjalisty,
 • wskazanie najczęściej występujących błędów i braków w dokumentacji oraz analiza zgłaszanych przez uczestników problemów i przykładów.


Dodatkowo po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma gratis materiały:

 • przykładowa lista kontrolna - minimalne wymagania,
 • przykładowe karty oceny ryzyka,
 • przykładowa deklarację zgodności WE oraz deklarację włączenia maszyny nieukończonej,
 • przykładowe instrukcje obsługi zgodne z DM2006/42/WE.


Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu, dyskusji i ćwiczeń grupowych.

_________________________________________________________________________________________________


PROFIL UCZESTNIKÓW:

 • menedżerowie,
 • pracodawcy,
 • dyrektorzy produkcji,
 • dyrektorzy techniczni,
 • szefowie, kierownicy utrzymania ruchu,
 • importerzy,
 • przełożeni i pracownicy służb BHP,
 • oraz inni zainteresowani przedmiotowym zakresem.

_________________________________________________________________________________________________ 


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do wymagań DM 2006/42/WE i DN 2009/104/WE a odpowiedzialność za maszyny.

2. Omówienie zakresu zastosowania dyrektywy maszynowej 2006/42/WE i dyrektywy narzędziowej DN 2009/104/WE.

3. Podstawowa Terminologia związana z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo maszyn, definicja maszyny zespolonej.

4. Umowa podstawowy dokument w obrocie maszynami:
- definicja umowy,
- podstawowe umowy,
- przykładowa umowa - przykłady z doświadczenia specjalisty.

5. Poprawne sporządzenie protokołu odbioru maszyny - najczęściej popełniane błędy z doświadczenia eksperta.

6. Akty prawne związane z certyfikacją maszyn na zgodność z DM 2006/42/WE oraz dostosowaniem do min. wym. bhp DN 2009/104/WE.

7. Analiza stwarzanych zagrożeń przez maszyny:
- przykłady zagrożeń występujących przy wybranych operacjach oraz w procesie pracy,
- przykładowe arkusze oceny ryzyka zgodne z normą PN-EN 12100:2012, metoda FMEA i trójstopniowa.

8. Wymagania stawiane producentowi, upoważnionemu przedstawicielowi, użytkownikowi, wprowadzającemu do obrotu - w świetle najnowszych przepisów.

9. Procedura dostosowania maszyn do minimalnych wymagań bhp - przykładowa lista kontrolna.

10. Obowiązkowa dokumentacja maszyny:
- maszyny nowe i używane - modernizacja, modyfikacja maszyn,
- maszyny nieukończone,
-maszyny zespolone (tzw. zespołu maszyn).

11. Deklaracja zgodności WE - stawiane wymagania:
- omówienie wymagań,
- przedstawienie wzorcowej Deklaracji Zgodności WE,
- najczęściej popełniane błędy przy opracowaniu deklaracji zgodności.

12. Oznakowanie wyrobu zgodnie z nową ustawą o ocenie zgodności oraz dyrektywą maszynową.

13. Zakres odpowiedzialności osoby wprowadzającej do obrotu, oddającej do użytku:
- system kar na mocy nowej ustawy - przykłady z doświadczenia specjalisty.

14. Studium przypadków - dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY: 


Absolwent i wykładowca Politechniki Poznańskiej. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu certyfikacji maszyn, minimalnych, zasadniczych wymagań, Prywatnie i jako Biegły sądowy z listy Sądu Okręgowego w Poznaniu autor kilkuset opinii w zakresie: oceny stanu technicznego, ustalenia przyczyn awarii usterek, wyceny maszyn i urządzeń, ruchomości, certyfikacji na znak CE, minimalnych wymagań BHP, Rozporządzenia, dyrektywy i normy zharmonizowane. Dodatkowo Biegły Izby Skarbowej, rzeczoznawca Bomisu d/s wycen środków i megaukładów technicznych; Rzeczoznawca wpisany na listę Wielkopolskiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu, posiadający uprawnienia SEP eksploatacji w zakresie obsługi, remontów, konserwacji i montażu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kV. Bogate doświadczenie w zakresie certyfikacji maszyn zdobywał jako pracownik Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych a później sporządzając opinie i przeprowadzając audyty jako ekspert LUMASZ.eu.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Szkolenie odbędzie się 19 stycznia 2018r. w Poznaniu:
Hotel Lavender ****
ul. Leszczyńska 7-13
60-115 Poznań
http://www.lavenderhotel.pl

Hotel położony jest w spokojnej i cichej części Poznania, zaledwie 5 km od Międzynarodowych Targów Poznańskich, 4 km od autostrady A2, a od lotniska Poznań - Ławica dzieli nas zaledwie 8,5 km.CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 650,00 zł netto + 23% VAT.
 • 700,00 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


Cena obejmuje:
udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu hotelowego.


Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.


KARTA ZGŁOSZENIOWA

19 stycznia 2018r. - Poznań

Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Wrzesień 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
11
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
30