20 listopada 2017r. w Krakowie


Zasady kontraktowania świadczeń w latach 2017 - 2018

 

W związku z wejściem w życie tzw. sieci szpitali, ograniczone zostaną środki finansowe przeznaczane na zakup świadczeń u podmiotów, które znalazły się poza nią – dotyczy to w szczególności podmiotów prowadzących działalność w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) jak i leczenia szpitalnego, nie tylko w ramach tzw. chirurgii jednego dnia, ale także w podmiotach, które co prawda znalazły się w sieci, ale nie w pełnym zakresie udzielania świadczeń.


NFZ na bieżąco ogłasza kolejne postępowania konkursowe. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy dowiedzą się:

 • jak przygotować się do konkursów aby zwiększyć szansę uzyskania kontraktu z NFZ,
 • jak wygląda przebieg postępowania konkursowego,
 • jak uniknąć błędów formalnych, które niweczą na długo możliwość udzielania przez NFZ świadczeń w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego.


Program przygotowano w oparciu o:

 • zmienione zasady, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia w 2016 roku nowych kryteriów oceny ofert,
 • dotychczasowe doświadczenia oferentów,
 • stanowiska wyrażane przez Ministra Zdrowia i komisje konkursowe NFZ co do interpretacji wymogów stawianych świadczeniodawcom.

 

Szkolenie prowadzone jest w formie interaktywnego wykładu, warsztatu z dyskusją z uczestnikami, którzy mają możliwość zadawania pytań prowadzącemu w trakcie całego spotkania.

_________________________________________________________________________________________________

 

PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do podmiotów wykonujących działalność leczniczą, obecnych i przyszłych świadczeniodawców NFZ, wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia, które będą składać oferty w postępowaniach ogłaszanych przez NFZ, w szczególności:

 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (zakładami opieki zdrowotnej),
 • osób które na zlecenie przygotowują oferty,
 • osób zarządzających podmiotami tworzącymi,
 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych, którzy uczestniczą w kontraktowaniu świadczeń.

_________________________________________________________________________________________________ 

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kalendarz kontraktowania świadczeń w związku z wprowadzeniem tzw. „sieci szpitali” i omówienie możliwości dalszego aneksowania przez NFZ umów.

2. Przygotowujemy ofertę:

 • czy można złożyć dobrą ofertę i dlaczego nie jest możliwe zawarcie korzystnej umowy z NFZ,
 • jak korzystać z usług firm, które sporządzają ofertę i dlaczego niezbędna jest ścisła współpraca,
 • wymogi obligatoryjne i fakultatywne dla oferenta - gdzie ich szukać.


3. Zasady kontraktowania:

 • przepisy prawa – „biblia oferenta” i ich znaczenie w procedurze kontraktowania,
 • pojęcie rodzaju i zakresu świadczeń, definicje pojęć,
 • różnice pojęć rodzaj i zakres w ustawie o świadczeniach i kryteriach wyboru ofert.


4. Warunki świadczeń gwarantowanych – znaczenie w procedurze, wyjaśnienia używanych zwrotów i pojęć, interpretacje Ministra Zdrowia.


5. Znaczenie danych w rejestrach i kodów komórek organizacyjnych w ofercie.


6. Kryteria wyboru ofert – ich waga w postępowaniu, omówienie poszczególnych kryteriów i sposób ich stosowania przez poszczególne oddziały wojewódzkie NFZ na podstawie dotychczasowych oświadczeń, interpretacje Ministra Zdrowia:

 • pojęcie specjalisty i wymiaru czasu pracy personelu,
 • kryterium realizacji wymienionych świadczeń – jak je rozumieć,
 • kryterium pomieszczeń, sprzętu i aparatury medycznej – tytuł prawny,
 • lokalizacja i miejsce udzielania świadczeń,
 • kryterium certyfikatu – omówienie
 • kiedy wykazywać podwykonawcę
 • kryterium prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej i EDM,
 • odrębna aplikacja do rejestracji świadczeniobiorców,
 • harmonogram czasu pracy,
 • współpraca z AOTMiT,
 • kryterium ciągłości,
 • kryterium ceny – sposób obliczania ceny i jej wartości punktowej w ofercie.


7. Ujemne punkty w ofercie:

 • przypadki nieprawidłowości w realizacji umowy i skutki ich nieujawnienia w ofercie,
 • nowy podmiot lub komórka organizacyjna zarejestrowane po dniu 29 czerwca 2016 r. – negatywne kryterium wyboru ofert, omówienie systemu IOWISZ i jego znaczenia w procedurze kontraktowania, omówienie dotychczasowych doświadczeń w stosowaniu tego kryterium w postępowaniach konkursowych.


8. Procedura kontraktowania świadczeń przez NFZ:

 • techniczne składanie oferty – nadanie pocztą, kurierem, dołączanie załączników, składanie oświadczeń, itp.,
 • część jawna i niejawna postępowania,
 • weryfikacja oferty, wezwanie do wyjaśnień, uzupełnienia braków – jak sobie radzić,
 • terminy w procedurze kontraktowania świadczeń przez NFZ,
 • przyczyny odrzucenie oferty i konsekwencje dla oferenta,
 • najczęściej popełniane błędy przez oferentów.


9. Postępowanie odwoławcze:

 • protest i odwołanie od rozstrzygnięcia konkursu – tryb postępowania,
 • podstawa i treść protestu i odwołania,
 • terminy składania środków odwoławczych i ich obliczanie,
 • sąd administracyjny – procedura,
 • jakie są możliwości zawarcia umowy w przypadku składania środków odwoławczych,
 • dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach w związanych z postępowaniem odwoławczym.


Pytania i dyskusja – w trakcie całego szkolenia.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Radca prawny, prowadząca Kancelarię Prawniczą w Krakowie, specjalista z zakresu prawa medycznego, cywilnego i gospodarczego, świadczyła obsługę prawną na rzecz NFZ. Posiada duże doświadczenie w sporządzaniu umów, prowadzeniu sporów sądowych i postępowań egzekucyjnych. Pisze artykuły, prowadzi szkolenia, seminaria i webinary na temat kontraktowania, wykonywania umów oraz kontroli NFZ, prawa medycznego i działalności leczniczej. Autorka wielu publikacji w magazynie specjalistycznym "Działalność Lecznicza w praktyce". Prowadzi własny blog dla świadczeniodawców.

_________________________________________________________________________________________________

 

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się 20 listopada 2017r. w Krakowie:
Ibis Kraków Stare Miasto
ul. Pawia 15
31-154 Kraków
strona www hotelu


Hotel położony w doskonałej lokalizacji. W odległosci 200m od Dworca Kraków Główny, 200m od Starego Miasta.


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 490,00 zł netto + 23% VAT.
 • 540,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.

Podmioty, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników otrzymają 10% rabatu.

Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.


Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.


Podmioty lecznicze, które są finansowane ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE - pobierz

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE

20 listopada 2017r. w Krakowie


Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Czerwiec 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30
31
1
2
3
4
5
7
9
10
11
13
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
1